در سال ۱۹۷۱، یک عکاس آمریکایی عازم سفری به ژاپن می شود تا از مشکلات مردم منطقه میناماتا و آلوده شدن مناطق ساحلی به جیوه و شیوع بیماری بین ساکنین گزارش تهیه کند و… فیلم میناماتا، فیلمی درام، محصول سال ۲۰۲۰ کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و امارات عربی متحده به کارگردانی اندرو لویتاس است. نویسندگی […]