در سال 1990، در جریان جنگ آبخازیا در گرجستان، یک مرد استونایی برخلاف همسایگان خود، روستای محل سکونتش را خالی نکرده است تا بتواند نارنگیهای باغش را برداشت کند. اما به دلیل وقوع یک درگیری مرگبار مقابل باغ، مجبور میشود به مردی که به شدت زخمی شده، پناه دهد و… «نارنگی ها» فیلمی درام و […]