زنی به نام شانون به طور اتفاقی و ناخواسته شاهد قتل فردی به دست یک افسر پلیس بدجنس و ظالم می شود، اما پس از اینکه پلیس متوجه حضور او می شود، تلاش می کند تا شانون را هم به قتل برساند و… فیلم نجات از مرگ، فیلمی جنایی و مهیج، محصول سال ۲۰۲۱ کشور […]