گروهی از سارقان تصمیم می‌گیرند که در زمان وقوع طوفان، نقشه سرقت مسلحانه خود را به اجرا درآورند. البته هنگامی که یک مامور پلیس سعی می‌کند مردم را وادار به خروج از ساختمان نماید، نقشه زیرکانه سارقان با یک مانع جدی مواجه می‌شود و… فیلم نیروی طبیعت، فیلمی اکشن و درام، محصول سال ۲۰۲۰ کشور […]