هوبی دوبوا علیرغم ارادت او به زادگاهش سالم (و جشن هالووین آن)، چهره ای تمسخر آمیز برای کودکان و بزرگسالان است. اما امسال، چیزی در شب در حال رخ دادن است، و این بر عهده Hubie است که هالووین را نجات دهد.