در تلاشی ناامیدانه برای برنده شدن در یک مسابقه بسکتبال و کسب آزادی، لونی تونز به دنبال کمک قهرمان بازنشسته بسکتبال، مایکل جردن است.