پس از گذشت سه ماه از آغاز جنگ دوم چین و ژاپن، سرهنگ دوم شی جینیوان از ارتش انقلابی ملی چین، مسئولیت فرماندهی ۴۵۲ سرباز جوان را برای دفاع از انبار سیهانگ در برابر لشکر سوم نیروی زمینی امپراتوری ژاپن برعهده گرفت و… فیلم هشتصد، فیلمی اکشن، درام، تاریخی و جنگی، محصول سال ۲۰۲۰ کشور […]