یک شکارچی شاگرد جوان و پدرش به ایرلند سفر می کنند تا آخرین گله گرگ ها را از بین ببرند. اما همه چیز تغییر می کند زمانی که او با دختری آزاده از یک قبیله مرموز دوست می شود که شایعه شده است که در شب به گرگ تبدیل می شود.