پس از اینکه دختر یک زوج جوان به دنیا می آید، مادر خانواده جان خود را از دست می دهد و همسر او باید به تنهایی دخترشان را بزرگ کند. در پی این حادثه غم انگیز، او با مشکلات بسیاری روبرو می شود و باید با چالش های زندگی اش مقابله کند، اما… فیلم پدرانه، […]