پدینگتون، که اکنون با خوشحالی با خانواده براون و یکی از اعضای محبوب جامعه محلی ساکن شده است، یک سری کارهای عجیب و غریب را انتخاب می کند تا هدیه ای عالی را برای صدمین سالگرد تولد خاله لوسی خود بخرد، فقط برای اینکه هدیه دزدیده شود.