دختربچه‌ای افغانی به نام «پروانه» پس از اینکه پدرش «نورالله» دستگیر می‌شود، برای اینکه بتواند به مادرش «فاطمه» و خواهرش «سرویا» کمک کند مجبور می‌شود با ظاهری پسرانه در منطقه‌ای که تحت سلطه گروه تروریستی طالبان است مشغول به کار شود تا بتواند مخارج خانه را تامین کند و… «پروانه» انیمیشنی خانوادگی، جنگی و درام […]