پوششی که چهار رئیس جمهور ایالات متحده را در بر می گیرد، اولین ناشر زن روزنامه این کشور و سردبیرش را وادار می کند تا به نبردی بی سابقه بین مطبوعات و دولت بپیوندند.