پسری نوجوان برای پیدا کردن پدر گمشده‌اش ماجراجویی جدیدی را آغاز می‌کند. او در این راه کشف می‌کند که پدر او پاگنده است و… پسر پا گنده انیمیشنی کمدی و خانوادگی محصول سال 2017 کشور فرانسه است. کارگردانی آن بر عهده «جرمی دیگروسن» بوده‌است و بازیگرانی چون «سیندا آدامز»، «مری دوان»، «کرک ترونتون» و «جرج […]