این سری از پنگوئن های ماداگاسکار شامل قسمت های “پنگوئن ها پیروزند”، “دیوانگی”، “روز تفریح”، “مسابقه اینترنتی”، “همسایه جدید” و “دست زدن به پاها ممنوع” است. پنگوئن های ماداگاسکار انمیشنی اکشن و ماجرایی محصول کشور آمریکا است که طی سال های 2008 تا 2015 از شبکه نیکلدوئون پخش می شده است. این مجموعه برگرفته از […]