زنی ماجراجو و فعال، پس از سقوط از یک بلندی، برای همیشه فلج می شود و اعضای خانواده او دچار بحران های زیادی می شوند. در همین حین، یکی از بچه‌ های او یک پرنده آسیب ‌دیده را پیدا می ‌کند و به خانه می ‌آورد تا آن را برای پرواز و بازگشتن به زندگی […]