پس از زمان Mane 6، سانی – یک اسب کوچک زمینی – و دوست اسب شاخدار جدیدش ایزی، دنیای خود را کشف می کنند و تلاش می کنند تا هارمونی را به Equestria بازگردانند.