اقتباسی از داستان کلاسیک بئاتریکس پاتر درباره خرگوش سرکشی که سعی می‌کند دزدکی وارد باغ سبزیجات یک کشاورز شود.