دختری به نام پیکسی برای انتقام مرگ مادرش، یک سرقت بزرگ را طراحی می کند. اما با اشتباه پیش رفتن نقشه دزدی، او با خطرات بسیاری رو برو می شود و… فیلم پیکسی، فیلمی کمدی، جنایی و مهیج، محصول سال ۲۰۲۰ کشور انگلستان، به کارگردانی برانابی تامپسون است. نویسندگی فیلم پیکسی توسط پرستون تامپسون انجام […]