نگاهی عمیق به نحوه برخورد دولت ایالات متحده در واکنش به شیوع کووید-19 در ماه‌های اولیه همه‌گیری.