یک آتش‌ نشان به نام هانا، پس از برخورد با یک پسربچه دوازده ساله به نام کانر، یکی از ماموریت‌ های ناموفق‌ گذشته در یادش زنده می ‌شود. کانر تحت تعقیب دو آدمکش حرفه ای است و هانا باید به هر قیمتی که شده از او محافظت کند و… فیلم کسانی که آرزو دارند من […]