به نظر می رسد که سارا در یک خانه مراقبتی در لیورپول کار می کند، جایی که او استعداد ویژه ای برای برقراری ارتباط با ساکنان دارد. سپس، در مارس 2020، همه گیری ویروس کرونا رخ می دهد.