“کوبو” در دهکده ای ساحلی زندگی آرام و معمولی دارد. روحی از گذشته، زندگی او را با آتش انتقام زیر و رو می کند. این مسئله باعث می شود انواع نیروهای ویرانگر مثل هیولاها به دنبال “کوبو” باشند. او برای نجات پیدا کردن باید زره جادویی که قبلا پدرش، سامورایی افسانه ای پوشیده است را […]