در شهر آرام و باصفا، گوسفندها و گرگ‌ها به طور مسالمت‌آمیزی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. تا اینکه دو مهمان ناخوانده وارد این شهر می‌شوند و اهالی آن را با یک خطر جدی مواجه می‌سازند و… گرگ ها و گوسفندها ۲، انیمیشنی ماجراجویی ، کمدی، محصول سال ۲۰۱۹ کشور روسیه است. کارگردانی این انیمیشن بر […]