گروهی از مسافران ماجراجو، راهی ماموریتی پر خطر می شوند تا یک درخت جادویی که قدرت‌ های شفا بخشی دارد، پیدا کنند. اما در این ماجراجویی، آنها با حیوانات وحشی و موانع خطرناکی روبرو می شوند و باید جان خود را نجات دهند و… فیلم گشت و گذار در جنگل، فیلمی اکشن، ماجراجویی، کمدی و […]