پس از وقوع یک حادثه وحشتناک و غم انگیز، سو جین حافظه خود را از دست می دهد. او به زودی متوجه می شود که می تواند آینده افرادی که در معرض خطر قرار می گیرند را ببیند، تا اینکه با رازی از گذشته خود روبرو می شود و… فیلم یادآوری، فیلمی درام، رازآلود و […]