تابستانی در روستایی اوآهو برای دو خواهر و برادر بزرگ شده در بروکلین، یک چرخش هیجان‌انگیز ایجاد می‌کند، زمانی که مجله‌ای که به گنج گم‌شده اشاره می‌کند، آن‌ها را وارد ماجراجویی حماسی با دوستان جدید می‌کند و آنها را به ارتباط دوباره با میراث هاوایی خود سوق می‌دهد.