پدر کنجی یاماموتو بر اثر مصرف یک داروی محرک درگذشت. زندگی او در ناامیدی فرو رفت. کنجی سپس به یک سندیکای جنایی پیوست. در آنجا با هیروشی شیباساکی رئیس باند آشنا می شود. هیروشی با کنجی تماس می گیرد و آنها رابطه خود را ایجاد می کنند