مری پاپینز، دایه جادویی، چند دهه پس از ملاقات اصلی خود، برای کمک به خواهر و برادر بنکس و فرزندان مایکل در دوران سخت زندگی شان باز می گردد.