زن جوانی عازم یک اودیسه 1000 مایلی در آمریکا می شود که در آنجا با یک سرگردان بی حقوق ملاقات می کند. اما همه جاده ها به گذشته های وحشتناکشان باز می گردند و به نقطه پایانی می رسند که تعیین می کند آیا عشق می تواند از دیگران جان سالم به در ببرد…