یک دیو که از دوران کودکی پس از اینکه توسط نازی‌ها احضار شد و از دست آنها نجات یافت، بزرگ شد، بزرگ می‌شود تا به یک مدافع در برابر نیروهای تاریکی تبدیل شود.