در این درام چند نسلی، یک کارگر کارخانه تایوانی وطن خود را ترک می‌کند تا به دنبال فرصتی در آمریکا باشد، جایی که در تلاش برای یافتن ارتباط است و در عین حال تعادل بین خانواده و مسئولیت‌های تازه پیدا شده را برقرار می‌کند.