در حالی که آلفرد کبیر از پادشاهی خود در برابر مهاجمان نورس دفاع می کند، اوترد – ساکسون متولد شده اما توسط وایکینگ ها بزرگ شده است – به دنبال ادعای حق مادری اجدادی خود است.