الکس رایدر یک نوجوان معمولی است که برای کار در MI6 استخدام شده است، جایی که از مهارت هایی استفاده می کند که نمی دانست باید به یک جاسوس خارق العاده تبدیل شود.