هفت داستان منحصر به فرد شخصیت محور. هر یک از شخصیت‌ها در آینده‌ای نامشخص وارد ماجراجویی هیجان‌انگیزی می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که حتی در منزوی‌ترین لحظاتمان، همه ما از طریق تجربه انسانی به هم متصل هستیم.