یک افسر پلیس به نام دو جونگ وو به کمک دو کارآگاه دیگر ماموریت می یابد تا معمای پرونده ای پر رمز و راز را حل کند. اما این پرونده به نوعی مربوط به رویدادی غم انگیز که ۲۶ سال پیش در یک روستا رخ داده است، می ‌شود و… سریال بیداری، سریالی جنایی، فانتزی، […]