«مجموعه بد» از کلون‌های نخبه و آزمایشی، بلافاصله پس از جنگ‌های کلون‌ها، راه خود را از میان کهکشانی در حال تغییر باز می‌کنند.