مکس مک لافلین یک پلیس آمریکایی است که در تابستان سال 1946 به برلین می رسد تا به ایجاد یک نیروی پلیس در پیامدهای آشفته پس از جنگ کمک کند.