داستان دو مرد نترس است که در تعقیب یک قاتل زنجیره ای که در حال بازگشت است، حاضرند از راه های بسیار طولانی عبور کنند. برای کشف هویت قاتل، این دو مجبور می شوند عمیق تر از آنچه که شواهد نشان می دهد نگاه کنند.