یک دختر تنها پس از اینکه پدرش به قتل می رسد، تصمیم می گیرد تا به عضویت یک گروه تبهکار درآید و به عنوان یک مامور مخفی در میان نیروهای پلیس نفوذ کند تا حقیقت مرگ پدرش را پیدا کند و… سریال نام من، سریالی اکشن، جنایی، درام، رازآلود و مهیج، محصول سال ۲۰۲۱ کشور […]