یک جادوگر نوجوان به نام نیمو در تلاش برای یافتن یک شمشیر قدرتمند و قدیمی با آرتور جوانی روبرو می شود.