در قسمت‌های مساوی مهیج مفهومی بالا و درام دوران بلوغ، هانا سفر یک دختر جوان فوق‌العاده را دنبال می‌کند که در جنگل بزرگ شده است، در حالی که از تعقیب بی‌وقفه یک مامور سیا دور می‌زند و سعی می‌کند حقیقت را کشف کند.