رابطه اولیه بین روانپزشک مشهور هانیبال لکتر و یک جنایتکار جوان اف بی آی را بررسی می کند که توسط توانایی خود در همدردی با قاتلان زنجیره ای تسخیر شده است.