در دوران پرفراز و نشیب فرمانروایی سلسله شیلا، عده ای از جوانان جنگجو به عضویت گروهی به نام هوارانگ در می آیند تا از پادشاه آینده و تاج و تخت او محافظت کنند، غافل از اینکه… سریال هوارانگ، سریالی کمدی، درام، تاریخی و عاشقانه، محصول کشور کره جنوبی است که طی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ […]