خانواده روی به دلیل کنترل بزرگترین شرکت رسانه ای و سرگرمی در جهان شناخته شده است. با این حال، با کناره‌گیری پدرشان از شرکت، دنیای آنها تغییر می‌کند.