یک خلافکار سابق یک بار خیابانی را در Itaewon باز می کند و در عین حال به دنبال انتقام از خانواده ای است که مسئول مرگ پدرش بودند.