دیسی کامیک

دیسی کامیک

نقد و بررسی فیلم The Suicide Squad؛ جوخه‌ی (واقعا!) خودکشی

نقد و بررسی فیلم The Suicide Squad؛ جوخه‌ی (واقعا!) خودکشی

۲۰ مهر ۱۴۰۰

طرفداران دی‌سی پس از پیروزی خود در رابطه با منتشر شدن نسخه‌ی زک اسنایدر جاستیس لیگ، حالا در پی به دست آوردن نسخه‌ کارگردان قسمت اول فیلم جوخه‌ی خودکشی هستند، وارنر هم بجای اینکه نسخه‌ی کارگردان این فیلم را منتشر کند با ساختن قسمت دوم این فیلم با نام (The Suicide Squad) به طرفداران نشان […]

بستن منو