سوسن تسلیمی

سوسن تسلیمی

یک سرگرمی موفق؛ تحلیل فیلم طلسم

یک سرگرمی موفق؛ تحلیل فیلم طلسم

۲۰ مهر ۱۴۰۰

برای تحلیل فیلم طلسم ساخته‌ی داریوش فرهنگ، بهتر است که جایگاه آن در تاریخ سینمای ایران را بشناسیم. زیرا هر اثر در شرایط زمانی و مکانی خاصی خلق می‌شود و برای بررسی هر چه دقیق‌تر و بهتر هر اثری، صلاح بر این است که شرایط زمانی-مکانی آن اثر را هم در نظر بگیریم. به همین […]

بستن منو