سینمای ژاپن

سینمای ژاپن

نقد و بررسی فیلم Tokyo Story | شورش علیه سینما

نقد و بررسی فیلم Tokyo Story | شورش علیه سینما

۲۰ مهر ۱۴۰۰

در سینمای ِ موقر سرزمین آفتاب(ژاپن)، سیرت فیلم‌سازی ِ “یاسیجورو اوزو” عیناً به مثابه‌ی یک “چپِ رادیکال” علیه جریان فیلم‌سازی وامدار غرب می‌مانَد؛ مولفی متمایز که ساختار، بیان و فرم رواییِ آثار خود را بر پایه سادگی و شیوه‌های نمایشی عاری از پیچیدگی معمول سینمایِ هالیوود و حتی همتایان فیلم‌ساز ژاپنی خویش همچون “آکیرا کوروساوا” […]

بستن منو