نقد فیلم

نقد فیلم

نقد فرمالیستی فیلم Pig؛ بازیابی تن رنجور

نقد فرمالیستی فیلم Pig؛ بازیابی تن رنجور

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

Pig «خوک»‌ نخستین ساخته میشل سارنوسکی، پیرنگ خود را بر پایه تمرکز بر شخصیت بنا می‌کند و توامان سعی دارد از طریق یک پلات خطی با رعایت الگوهای کلاسیک فیلم‌نامه‌نویسی، بستر تحول شخصیت را از وابستگی عاطفی به بازیابی درونی رهنمون سازد. Pig در برخی از فصل‌ها به درام‌های ایستگاهی نزدیک می‌شود و بحران درونی […]

بستن منو