نقد

نقد

نقد و بررسی فیلم CODA؛ هنر شنوا زیستن

نقد و بررسی فیلم CODA؛ هنر شنوا زیستن

۲۰ مهر ۱۴۰۰

Coda كه به معناي فرزند شنواي يك خانواده ناشنواست بهترین فیلم، تا پایان نیمسال اول ۲۰۲۱ است. فیلم کوچک و بی‌ادعایی که بسیار گرم و پرمهر است. گرما و مهربانی Coda از نمای آغازین شروع شده و تا پایان در رگ‌های فیلم جاری است. این گرما، به طور عمده از نوع تبادل کلامی که با […]

بستن منو